negation

logikens inte. – I boolesk algebra brukar det heta NOT. I formell logik används tecknet ¬ eller ~ (tilde) för negation. (Det förekommer också andra tecken för negation.) – Vardagsspråkets inte och logikens negation används inte alltid på samma sätt. Logikens negation kan ofta översättas med ”allt utom”. Skillnaden blir uppenbar när man använder NOT i en sökmotor på webben. (Sökmotorer brukar följa logikens regler.) Söker man på ”NOT Skanör” med en sökmotor så får man träff på alla de miljarder webbsidor som inte nämner Skanör. (Man skulle troligen skriva -Skanör med vanligt minustecken i en sökmotor.) Men i vardagsspråket betyder ”inte Skanör” antag­li­gen Falsterbo. – En sanningsvärde­­tabell för negation är enkel:

”Påståendet A är falskt” (¬A) :

A ¬A
sant falskt
falskt sant

[logik] [ändrad 10 december 2019]