network coding

nätverkskodning – experimentell teknik för datanät som ger högre kapacitet än vanliga router-baserade system. Meddelandena delas upp i små paket, varav en del kombineras genom överlagring (med XOR). Varje mottagare tar emot tillräckligt med information för att kunna rekonstruera meddelandet som helhet. Det har visats matematiskt att denna modell utnyttjar ett givet nätverks kapacitet bättre än den vanliga modellen där varje mottagare måste ta emot samtliga delar av ett meddelande oförändrade. – Se Wikipedia.

[experimentell teknik] [nätverk] [ändrad 27 december 2017]