XOR

  1. – i programmering: logiskt villkor som betyder ”A eller B, men inte båda”, se exklusiv disjunktion;
  2. – enkel form av kryp­te­ring som bygger på det logiska villkoret XOR. Texten som ska kodas (klar­texten) i binär form jämförs med en nyckel i binär form, bit för bit. Nyckeln är en serie ettor och nollor som re­pe­te­ras. Om det finns samma tecken i klar­texten och i nyckeln sätts en etta i kryptotexten, om det är olika tecken sätts en nolla. Detta räknas som en mycket enkel och risk­abel form av kryp­te­ring.

[kryptering] [logik] [programmering] [ändrad 23 oktober 2017]

Dagens ord: 2018-10-24