NLPRank

en metod för att upptäcka förfalskade webbsidor med ledning av deras webbadresser (URL:er). – Förfalskade webbsidor används i nätfiske, och kan vara till utseendet identiska med den webbsida de är förfalskningar av. Men en viktig skillnad är just webbadressen. Den kan ju inte vara identisk med den äkta sidans webbadress. – NLPRank, som har utvecklats av företaget OpenDNS (länk), numera del av Cisco, granskar därför webbadresser för att upptäcka webb­sidor som troligen är för­falskade. OpenDNS har analyserat ett stort antal förfalskade webb­sidor och upptäckt att vissa ord och uttryck i deras webbadress med hög sanno­lik­het visar att sidorna är falska. Den statistiska analysen är grunden för NLPRank. (NLP står för natural language processing, se språkteknik.) – Se Ciscos webbsidor.

[skydd] [språkteknik] [webbsidor] [ändrad 8 februari 2023]

Dagens ord: 2016-03-14