Numenta

amerikanskt företag som utvecklar program som efterliknar hjärnans funktioner för minne och inlärning. – Nu­menta grundades 2005 av Palms† grundare Jeff Hawkins, och ut­veck­lar program i enlig­het med de teorier som han la fram i boken On intelligence (länk). Hawkins strävar efter att utveckla maskinintelligens med neocortex (yttre hjärnbarken) som före­bild. Han kallar sin princip för hierarchical temporal memory, HTM – se Numentas webbsidor. – Före­taget leds av Palms före detta vd Donna Dubinsky. – Se numenta.com och numenta.org, där projektets mjukvara finns med öppen källkod. – Nu­menta till­handa­håller den webbase­rade tjänsten grok.

[ai] [forskning och experimentell teknik] [ändrad 13 juli 2017]

Dagens ord: 2017-07-14