nyckeldeponering

(key escrow) – ett sätt att ge polisen möjlighet att dekryptera krypterade meddelanden. Den som använder ett kryptosystem lämnar, frivilligt eller under tvång, ifrån sig nyckeln till krypteringen till en fristående or­ga­ni­sa­tion. Denna organisation lämnar ut nyckeln till polisen efter dom­stols­beslut. I vissa varianter lämnar användaren bara ifrån sig en del av nyckeln. – Se också key recovery.

[kryptering] [ändrad 5 december 2017]