nyckeldeponering

(key escrow) – ett sätt att ge polisen möjlighet att dekryptera krypterade meddelanden. Den som använder ett kryptosystem lämnar, frivilligt eller under tvång, ifrån sig nyckeln till krypteringen till en fristående organisation. Denna organisation lämnar ut nyckeln till polisen efter domstolsbeslut. I vissa varianter lämnar användaren bara ifrån sig en del av nyckeln. – Se också key recovery.

[kryptering] [ändrad 5 december 2017]