oförnekbarhet

(non-repudiation) – hinder för avsändaren av e‑post (eller andra elektroniska meddelanden) att förneka att hon är avsändaren. – Oförnekbarhet är en önskvärd egenskap i e‑postsystem som ska användas i seriösa samman­hang, men det ingår inte i inter­net­proto­kollet TCP/IP. Oförnekbarhet förutsätter alltså att avsändare och mottagare båda använder ett särskilt e‑postprogram. – Även: hinder för mot­taga­ren att förneka att hon har tagit emot ett med­delande. (En föreslagen svensk term för oför­nek­barhet är oavvislighet, men den är olämplig av språkliga skäl: det är mot­tagaren som avvisar något – inte avsändaren. Att avvisa något är att vägra ta emot det, eller att vägra att god­känna eller accep­tera det.) – Motsats: förnek­barhet.

[e-post] [it-säkerhet] [ändrad 14 november 2017]

Dagens ord: 2021-04-15