online

– på nätet, på webben, uppkopplad – ansluten till internet eller annat nätverk:

  1. – ansluten till internetthis service is available online – tjänsten finns på internet/på webben. – Are you online? – är du uppkopplad / ansluten till internet? – Se också nonliner;
  2. – tillgänglig, ”uppe”; alltså motsatsen till drifts­avbrott – our web site is online – vår webbplats är tillgäng­lig (uppe);
  3. – om äldre system: direkt­ansluten till en databas, det vill säga att alla tillägg och ändringar införs i data­basen omedelbart (till skillnad från när databasen är offline, vilket betyder att ändringar och tillägg införs i efterhand, vid en batch­kör­ning.)

[databaser] [drift] [internet] [språktips] [ändrad 4 januari 2019]