X/Open

X/Open Company Ltd – en tidigare bransch­orga­nisa­tion för öppna Unix‑standarder. Sedan 1996 är X/Open del av The Open Group. – X/Open grundades 1984 av Unixleverantörerna Bull, ICL, Siemens, Olivetti och Nixdorf (BISON) för att slå vakt om öppna system: de ville att gräns­snitt och specifika­tioner skulle vara öppna, så att produkter från olika till­verkare skulle fungera ihop. Under Unix­krigen runt 1990 höll sig X/Open neutralt och utvecklade en egen Unix‑spe­ci­fika­tion, Single Unix Speci­fi­ca­tion, som numera är den offi­ci­ella be­skriv­ningen av Unix. – AT&T överlät 1993 varumärket Unix till X/Open i samband med att AT&T sålde sin Unixverksamhet till Novell†, som senare sålde verksamheten till SCO† (som alltså ägde Unix System V, men inte ägde varumärket Unix). 1996 gick X/Open ihop med Open software foun­da­tion† (OSF) och bildade The Open Group.

[it-historia] [organisationer] [sammanslaget] [unix] [ändrad 19 september 2019]

Dagens ord: 2015-07-24