OpenAjax Alliance

(OAA) – en nerlagd branschorganisation som främjade användningen av Ajax. (Ajax är en programmeringsteknik för program som körs i webbläsare.) Organisa­tionen grundades 2006 och verksamheten upphörde 2012. Den hade bland medlemmarna de flesta stora it-­företag, dock inte Apple och Microsoft, samt många mindre företag. Webb­sidan openajax.org är numera stängd.

[nerlagt] [organisationer] [programmering] [webbpublicering] [ändrad 27 mars 2018]