OpenBSD

version av operativsystemet BSD, kännetecknad av strikt fasthållande vid principen om öppen källkod. och strävan efter felfri kod. OpenBSD startade 1995 som en avknoppning från NetBSD. – Se openbsd.org.