OpenGL

(Open graphics library) – en standard för krävande datorgrafik i två och tre dimensioner. – OpenGL lanserades 1992 av Silicon Graphics (senare SGI†), men många andra tillverkare använder eller har använt OpenGL. OpenGL kan användas på många olika datortyper och operativsystem. Den senaste versionen av OpenGL är från 2017. – Sedan 2006 förvaltas OpenGL‑standarden av the Khronos group, se opengl.org. – Läs också om OpenAL, OpenCL och WebGL. – Med tanke på att OpenGL har en historia som går tillbaka till 1992 anser många att det är dags för en helt ny standard för datorgrafik, och har därför utvecklat Vulkan, som inte är kompatibelt med OpenGL. – Apple avråder sedan 2018 utvecklare från att använda OpenGL och rekommenderar i stället sitt eget system Metal.

[grafik] [standarder] [ändrad 31 oktober 2019]