Metal

  1. Apples ramverk för spel­ut­veck­lare. Det lanserades sommaren 2015 för iOS och senare också för macOS i nästan identiskt utförande. Metal ger datorspelen direkt till­gång till grafikprocessorn. I korthet är Metal en kombination av OpenCL och OpenGL. – Se developer.apple.com/metal;
  2. jargong för hårdvara. Ordet används om att man har direkt tillgång till en bestämd dators (närmare bestämt servers) hårdvara till skillnad från att man använder virtuali­se­ring eller moln. Ordet för också tankarna till uttrycket put the pedal to the metal – gasen i botten.

[hårdvara] [jargong] [spel] [ändrad 7 oktober 2022]