Metal

  1. Apples ramverk för spel­ut­veck­lare. Det lanserades sommaren 2015 för iOS och senare också för macOS i nästan identiskt ut­fö­rande. Metal ger datorspelen direkt till­gång till grafik­pro­ces­sorn. I korthet är Metal en kombination av OpenCL och OpenGL. – Se developer.apple.com/metal;
  2. jargong för hårdvara. Ordet används om att man har direkt till­gång till en bestämd dators (närmare be­stämt servers) hård­vara till skillnad från att man använder virtu­ali­se­ring eller moln.

[hårdvara] [jargong] [spel] [ändrad 31 oktober 2019]