WebGL

(Web graphics library) – teknik för åter­givning av grafik i webb­läsare. De flesta moderna webb­läsare kan hantera bilder för WebGL utan tilläggs­program. – WebGL är avsett för inter­aktiv grafik i två eller tre dimensioner. Det är ett API (pro­­gram­merings­gräns­snitt) för program­­språket Java. – Namnet an­­spelar på det äldre OpenGL, som WebGL bygger på. – Se get.webgl.org.

Dagens ord: 2013-09-23