OpenID

ett öppet system som låter a­nvändarna logga in på flera olika webbplatser med samma lösen­­ord för alla. (Se gemensam inloggning). – Använd­arens identitet (användarnamnet) är i OpenID knuten till en av de webbplatser, identifieraren, som användaren har användarnamn och lösen­­ord till. (Webbplatsen måste vara med i OpenID.) När använd­aren vill logga in på en annan webb­­plats, hänvisa­ren, som också är med i OpenID, kontrollerar hänvisa­ren först att använd­aren kan logga in på identifie­raren. I så fall släpps användaren också in på hänvisarens webbplats. – OpenID är skrivet i öppen källkod, och inte knutet till något specifikt före­tag. De flesta stora it‑företag och webbtjänster stöder OpenID. – Jämför med SAML och Open Author­ization (OAuth). – Se openid.net.

[identitet] [ändrad 29 april 2022]