Openmoko

ett avsomnat projekt för att skapa en smart mobil, baserat på öppen käll­kod. Det var meningen att användarna fritt skulle kunna för­ändra och för­bättra de program som styr mobil­tele­fonen, till exempel för att an­passa den för olika ända­mål. Open­moko var baserat på Linux. Det säljs, eller har sålts, en speci­ell mobil­tele­fon, Neo, som kan köra Openmokos program. – Läs mer på openmoko.org (inte uppdaterad sedan 2013).

[inaktuellt] [linux] [mobiltelefoner] [nerlagt] [öppen källkod] [ändrad 4 maj 2017]