öppna data

data som är tillgängliga för alla. – Enligt den strikt principiella synen på öppna data får inga inskränkningar som avgifter, patent eller upphovsrätt finnas. Som data räknas här all slags information: text, statistik, dokument, bilder, ljud. Uttrycket öppna data an­vänds främst om data som finns hos myndigheter (se också offentlighetsprincipen och PSI‑lagen), men det kan också an­vändas om data som finns hos andra organisationer. Begreppet öppna data har bland annat specificerats av Open knowledge foundation, se okfn.org, svenska opengov.se och Open data institute. – På engelska: open data.

[öppen information] [ändrad 14 maj 2018]

Dagens ord: 2022-12-29