öppna data

(open data) – data som är tillgängliga för alla. – Enligt den strikta principiella synen på öppna data får inga in­skränk­ningar som avgifter, patent eller upp­hovs­rätt finnas. Som data räknas här all slags information: text, statistik, dokument, bilder, ljud. Uttrycket öppna data an­vänds främst om data som finns hos myndig­heter (se också offentlighetsprincipen och PSI-lagen), men det kan också an­vändas om data som finns hos andra organisationer. Be­greppet öppna data har bland annat specificerats av Open knowledge foundation, se okfn.org, svenska opengov.se och Open data institute.

[öppen information] [ändrad 14 maj 2018]

Dagens ord: 2014-10-29