mellanslag

i typografi:

  1. ordmellanrum – mer noggrant: den funktion som ger ordmellan­rum i ordbehandling och i typografi samt på skrivmaskiner. Teck­net (ordmellanrum är ett tecken) har också kallats för blanksteg, vilket beskriver hur tecknet produceras på radskrivare. Skriv hellre mellanslag eller ordmellanrum. – Se också hårt mellanslag, blankt tecken och fyrkant;
  2. – i äldre typografi stod mellanslag för mellanrummet mellan raderna, alltså skillnaden mellan teckenstorlek (grad) och radavstånd (kägel). Ett sådant avstånd är praktiskt taget nödvändigt för att texten ska bli läsbar. Mellanslagen var tunna skivor av metall som sattes in mellan raderna för att öka radavståndet;
  3. – helt apropå: Mellanslag ger högre lön.

[typografi] [ändrad 14 oktober 2018]