parasit

om webben: webbsida som visar en annan webbsida i en ram. – Parasitering i denna betydelse kan motiveras med att man vill göra informationen på den lånade sidan tillgäng­lig direkt, men att göra så är oetiskt eller, i vissa fall, direkt olagligt – det är som om en tidning skulle innehålla sidor som är kopierade från en annan tidning. Däremot är det tillåtet och allmänt accepterat att man länkar till en annan sida. Och precis som i tryckt text får man citera andra webbsidor – se citat­­rätt. – På engelska: parasite (eventuellt en ordlek: para–site).

[upphovsrätt] [webbpublicering] [ändrad 24 augusti 2021]