perceptron

ett slags program för klassificering: det kan efter träning avgöra ifall en inmatad datamängd hör till en viss typ eller inte. – En perceptron är alltså en binär klassificerare – den svarar ja eller nej. Datamängden kan till exempel vara en bild i digital form. Träningen innebär att man matar in underlag som redan är klassificerat och låter perceptronen bedöma det. Man anger ifall bedömningen är rätt eller fel. Om svaret är fel ändras perceptronens inställningar så att den ger rätt svar. Ju fler exempel man matar in och rättar, desto bättre fungerar klassificeringen. – Den första perceptronen var en specialkonstruerad dator som visades upp 1957. Termen perceptron används fortfarande, men nu om algoritmer, och med mer utvecklad urskillningsförmåga. Perceptronen kan ses som en form av artificiella neuronnät.

[ai] [24 augusti 2017]