platform-as-a-service

(PaaS)plattform som nättjänst – hårdvara, nätverk eller operativsystem som tjänst som tillhandahålls över internet. Kunden kör egna program (applikationer), men hyr allt som behövs för att köra dem. Hos kunden behövs datorer, klientprogram (som ofta körs i webbläsare) och internetanslutning. Ett exempel är Microsoft online services.

[ord på as-a-service] [ändrad 30 april 2020]