platform-as-a-service

(PaaS)plattform som nättjänst – hårdvara, nätverk eller operativsystem som tjänst som till­handa­hålls över internet. Kunden kör egna program (applikationer), men hyr allt som behövs för att köra dem. Hos kunden behövs datorer, klientprogram (som ofta körs i webb­läsare) och internetanslut­ning. Ett exempel är Microsoft online services.

[ord på as-a-service] [ändrad 30 april 2020]