poke

– to poke – engelska för puffa, knuffa, stöta till:

  1. – i Facebook, se puffa;
  2. – i datornät: skicka ett enkelt med­delande bara för att se om det kommer fram. Eventuellt för att se om en viss adress i nät­verket existerar. I så fall kan det vara ett led i data­intrång. – Jäm­för med Ping;
  3. – internetjargong för ’flirta’, ’stöta (på någon)’ eller bara ’ta kontakt’.

[jargong] [nätverk] [sociala nätverk] [ändrad 8 december 2017]