polyhierarki

en variant av hierarkiskt ordnad information där element kan ligga under två eller flera överordnade kategorier. – Exempel: piano kan klassificeras både som stränginstrument (pianon har strängar, som gitarr och fiol) och som tangentinstrument (som orgel och synt). Om man använder en polyhierarkisk struktur för att ordna information på webben ger man användarna flera vägar till det de söker, och utvecklaren slipper välja (stränginstrument eller tangentinstrument?). Det gör det lättare att till exempel hitta en produkt i en postorderkatalog på webben. – Om man ser den polyhierarkiska strukturen som en graf kan man säga att en nod kan ha två eller fler föräldrar. En vanlig (enkel) hierarki kan ritas upp som en trädstruktur, men en polyhierarki är mer som en buske och förgrenar sig både uppåt och nedåt. – Jämför med multipelt arv.

[datastrukturer] [14 maj 2018]

Dagens ord: 2018-05-16