multipelt arv

en omstridd egenskap hos vissa objektorienterade programspråk som C++. Klassen ”flicka” kan med multipelt arv skapas genom arv från de två klasserna ”kvinna” och ”barn”. Klassen ”flicka” får då egenskaper från båda klasserna. Det kan verka smidigt och ekonomiskt, men det leder ofta till oöverskådlighet och trassel. Inom strängare former av objektorientering kan ett objekt bara ärva egenskaper från en klass. Multipelt arv saknas i Smalltalk och Java. – På engelska: multiple inheritance. – Läs också om polyhierarki.

[programmering] [ändrad 14 maj 2018]