polymorfism

i programmering: det att en och samma instruktion i ett programspråk kan utföras på olika sätt. Vilket sätt som väljs avgörs av sammanhanget. – Termen används främst inom objektorienterad programmering, och innebär där att en och samma metod utförs på olika sätt i olika klasser av objekt. Detta är möjligt i objektorienterade program därför att koden som beskriver hur ett anrop ska utföras ingår i objektet, inte i anropet. Anropet anger bara namnet på metoden och vilka argument som ingår. – På engelska: polymorphism. – Se också överlagring (overloading) och överskuggning (overriding) samt polymorf.

[programmering] [ändrad 5 november 2020]