polymorfism

(polymorphism) – i programmering: det att en och samma instruktion i ett programspråk kan utföras på olika sätt. Vilket sätt som väljs avgörs av sammanhanget. – Termen används främst inom objekt­orien­te­rad pro­gram­mering, och innebär där att en och samma metod utförs på olika sätt i olika klasser av objekt. Detta är möjligt i objektorienterade program därför att koden som beskriver hur ett anrop ska utföras ingår i objektet, inte i anropet. Anropet anger bara namnet på metoden och vilka argument som ingår. – Se också överlagring (overloading) och överskuggning (over­riding).

[programmering]