överlagring

(overloading) – i programmering – allmänt: det att samma namn används för flera olika operationer eller funktioner. Vilken av dem som ska användas beror på sammanhanget. – Termen används främst inom objektorienterad programmering, se polymorfism. Där betyder det att samma namngivna metod kan realiseras på flera olika sätt, beroende på vilken klass eller subklass som det anropade objektet tillhör. – Överlagring ska inte förväxlas med överskuggning (overriding).

[programmering] [ändrad 19 december 2018]