populering

(population, populating) – inom it: att förse med värden. Alltså att fylla i fälten i en databas eller i ett kalkylark med innehåll. – Ordet används främst om när värdena med en automatisk process överförs från en ordnad källa (”hälls i”). Om det görs manuellt kan man tala om ifyllning. – Ordet: Populera i betydelsen befolka (om människor och andra levande varelser) har funnits i svenska sedan 1600-talet. Och man kan också säga att man ”befolkar en data­bas”. Substantivet befolkning [av en databas] i motsvarande betydelse förekommer däremot knappast.

[data] [språktips] [ändrad 17 november 2018]

Dagens ord: 2017-04-16