port knocking

portknackning – obligatoriskt mönster av anslutningsförsök till en viss port i ett datakommunikationssystem. – Mönstret fungerar som ett slags lösenord som gör att obehöriga anslutningsförsök, som inte följer mönstret, kan avvisas. För att bli ansluten måste anropet komma från en godkänd IP‑adress och en serie anslutningsförsök måste göras med förutbestämda tidsmellanrum. Anslutningsförsöken avvisas tills serien har fullföljts korrekt. Det påminner om när man måste knacka på dörren till en lönnkrog enligt ett visst mönster för att bli insläppt.

[datakommunikation] [lösenord] [ändrad 9 maj 2020]