PostScript

det första framgångsrika sidbeskrivningsspråket, lanserat av Adobe. – PostScript  lanserades 1984 och används fortfarande i många sammanhang. PostScript beskriver bildelementen med matematiska formler. En cirkel beskrivs till exempel som en mittpunkt med en bestämd position och en radie. När cirkeln ska ritas upp görs det, med ledning av de instruktionerna, så exakt som skrivarens, tryckpressens eller bildskärmens upplösning tillåter. Det gör att bilder kan förstoras och förminskas utan att förvrängas. (Tidigare grafiska program beskrev bilderna som bildpunkter i ett rutmönster vilket gjorde det svårt att ändra storleken på en bild eller del av en bild med bibehållen kvalitet – se blockighet.) – PostScript var, tillsammans med laserskrivare och programmet Pagemaker† för Macintosh, en av förutsättningarna för att desktop publishing skulle slå igenom på 1980‑talet. Det är fortfarande i allmänt bruk, men den senaste versionen är från 1997. Adobe marknadsför främst teknikerna Adobe PDF och Adobe PDF Print Engine; PDF är baserat på PostScript. – Se Adobes webbsidor (brukar fungera, trots eventuell överstrykning).

[programspråk] [skrivare] [ändrad 7 april 2023]