primärserver

(primary server eller master server) – i internets adressystem DNS: den server i en domän (zon) som utbyter adressinformation med andra DNS‑servrar. – Primärservern skaffar aktuell information om hur den ska översätta domännamn som idg.se till adresser som maskiner kan hantera (IP‑adresser), och förser andra DNS‑servrar med motsvarande information om sin egen domän. – Primärservern brukar kompletteras med sekundärservrar (slavservrar) som inte skaffar information självständigt, utan kopierar den från primärservern. För att undvika inkonsekvenser är det olämpligt att ha fler än en primärserver. Båda primär- och sekundärservrar kan hantera kommunikation med internet oberoende av varandra så länge som allt fungerar som det ska. Om sekundärservern upptäcker att adressinformation är felaktig (meddelandena kommer inte fram) låter den primärservern, som kan skaffa aktuell information, ta över.

[internet] [ändrad 20 augusti 2019]