primitive

  1. cryptographic primitive – kryptografisk primitiv – grundläggande och beprövad kryptografisk algoritm som används som komponent vid utveckling av kryptosystem. – Man utgår från att en kryptografisk primitiv fungerar som den ska utan problem;
  2. geometric primitive – grundläggande, odelbar geometrisk form som ett bildhanteringssystem kan hantera. – Till exempel punkt, linje, cirkel. Vilka de är varierar; andra former ritas som sammansatta former. Även de rutiner som ritar upp dessa former kallas ibland för geometriska primitiver;
  3. – go primitive – telefonera (i stället för att SMS:a eller skicka e-post).

[bildbehandling] [jargong] [kryptering] [ändrad 19 februari 2022]