processkontrollblock

del av operativsystemet som innehåller information som behövs för att hantera en viss process. (En applikation körs som en eller, vanligtvis, flera processer.) Processkontrollblocket ingår i operativsystemets kärna, och är skyddad mot åtkomst av användaren. Processkontrollblocket inne­håller information:

  • – som identifierar processen: dess namn och nummer, vilken användare som har initierat den, vilka rättigheter som är knutna till den, vilka resurser den får disponera, med mera;
  • – om processens tillstånd: påbörjad, avslutad, avbruten, vilande, nästa instruktion som ska behandlas av processorn, med mera;
  • – om antal använda processorcykler och minnesåtkomster;
  • – som behövs för utbyte av information med andra processer.

– Förkortas PKB, på engelska process control block, förkortat PCB.

[operativsystem] [programmering] [4 juni 2017]