rättigheter

 1. – (rights; även: permissions) – begränsningar av användares åtkomst till en fil eller annan resurs i ett it‑system. Notera att rättigheter, i den betydelse ordet har inom it, är inställningar som är knutna till resurser, inte till användare. (Användare har däremot olika behörighet.) Rättigheterna ger vissa användare eller grupper av användare möjlighet att:
  • – läsa (att visa filen utan att kunna ändra eller radera den);
  • – skriva (att ändra i filen, att radera filen; även att skapa en ny fil):
  • – exekvera (att köra en programfil).

  – Rättigheterna gäller också katalogerna i filsystemet. Man kan alltså göra så att vissa användare inte ens ser att en viss fil existerar. – Det kan vara bra att komma ihåg att med ”användare” menas användarens konto i it‑systemet. När användaren har loggat in på sitt konto utgår it‑systemet från att det är hon och ingen annan som använder datorn. Användaren kan också begära åtkomst till resurser utan att veta om det: det är ett program som hon kör från sitt konto som begär det. – Det mest kända systemet för rättigheter är det som används i Unix: rwx (read, write, execute). Unix delar in användarna i tre grupper:

  • – ägaren (den som har skapat resursen eller disponerar den),
  • – ägarens grupp eller grupper (se också GID) och:
  • – alla i it-systemet.
  •  

  Windows har en betydligt mer finkornig indelning av användare och rättigheter. – På en dator som används för privat bruk är rättigheterna normalt satta så att datorns ägare får göra vad som helst. Om ägaren har gett andra personer konton på datorn brukar rättigheterna vara be­gräns­ade för dem. Samma gäller för anställda som använder dator som arbetsgiv­aren tillhandahåller. – I varje it‑system finns det minst en användare som inte begränsas av rättigheter. Primärt är det ägaren eller någon som ägaren utser. Den användaren kallas för administratör, rot eller superuser. Hennes uppgift är bland annat att sätta rättigheter för alla filer och re­surs­er i systemet, även om detta ofta är förinställt.

 2. – rättigheter som i mänskliga rättigheter, se till exempel mänskliga rättigheter på inter­net;
 3. – om upphovsrätts-havares rätt till sina verk, se till exempel Rättighetsalliansen.

[it-system] [it-säkerhet] [upphovsrätt] [ändrad 31 januari 2020]