prompt engineering

promptkonstruktion – konsten att utforma effektiva promptar till generativa AI‑system. – Med promptar menas här de frågor eller beställningar som användaren ger till en text- eller bildgenerator. Till exempel: ”Skriv 6 000 tecken om pingvinernas fortplantning”,”Rita en bil med sju hjul”, ”Hur beräknar man jordens omkrets?”. Konsten är att utforma promptarna så att man får korrekta och användbara resultat utan brus. (En enklare form av samma konst är tillämpbar på vanliga sökmotorer.) När generativ AI används i skarp drift är promptkonstruktion något som höjer produktiviteten. – Microsoft har arbetat med promptkonstruktion sedan början av 2020‑talet – se microsoft.github.io….

[generativ AI] [24 mars 2023]

Dagens ord: 2023-04-16