pulskodsmodulering

(pulse code modulation, PCM) – om­vand­ling av en analog signal till en digital signal. Används när ljud (musik, tele­foni) eller rörliga bilder ska hanteras digitalt, till exempel i CD- och DVD-spelare. Den analoga signalen mäts (samplas) tio­tusen­tals gånger per sekund (se Nyquists lag), och mät­värdena sparas eller överförs som en digital signal. Den analoga signalen kan sedan återskapas utifrån den digitala signalen. – Kallas också för pulstågsmodulering.

[informationsinsamling] [ljudinspelningar] [rörliga bilder] [ändrad 31 januari 2019]