rätt att koppla ner

benämning på fransk lag som förbjuder företag att skicka e‑post till sina anställda utanför arbetstid. Lagen gäller bara för företag med 50 anställda eller mer. Det kan också finnas undantag, men bara efter överenskommelse. Lagen trädde i kraft vid nyåret 2016—2017. – På franska: le droit de la déconnexion; på engelska: right to disconnect.

[arbetsmarknad] [e-post] [lagar] [ändrad 22 april 2021]

Dagens ord: 2016-07-18