realtidsruta

(real-time window)fönster eller fält som i grafiskt användargränssnitt visar händelser, vanligen skriftligen, när de inträffar. Face­book har sedan 2011 en realtidsruta där användarens kontakters aktiviteter rullar fram samtidigt som de inträffar. Realtids­rutor används även i andra sammanhang för att användaren ska kunna hålla ögonen på pågående förlopp.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 14 oktober 2018]