relation

i relationsdatabaser: en tabell. – Alltså information som är ordnad så att den kan visas som en klassisk tabell med två eller flera kolumner. Till exempel: namn och telefonnummer. Det är självskrivet att informationen på varje rad i tabellen hör ihop på något sätt. Det förklarar benämningen relation. Det är tabellen som helhet som i detta sammanhang kallas för en relation. Den kan innehålla många rader (poster). – Basrelationer är relationer som är permanent lagrade i en databas; härledda relationer är resultatet av en samkörning (join) – Ordet relation kan naturligtvis i andra sammanhang inom it ha sin vanliga betydelse. – Läs också om grafdatabaser.

[databaser] [ändrad 1 juni 2019]