rich internet application

(förkortas RIA) – avancerat internetprogram, avancerad internetapplikationwebbaserat program med funktioner som inte skulle gå att utföra i en webbläsare av äldre typ (från 1990-talet). Sådana funktioner är rörliga bilder, ljud och möjligheten att fortsätta att använda programmet om internet­anslut­ningen bryts (jobba offline eller asynkront). Kräver ofta att insticks­program installeras i webbläsaren. I vissa fall krävs en speciell webbklient i stället för en vanlig webbläsare. Avancerade internetapplikationer är ett viktigt inslag i webb 2.0. – Användaren startar programmet från pro­grammets webbsida. Fördelen är att sådana program (åtminstone i princip) fungerar oberoende av användarens datortyp och operativsystem (PC, Mac, Linux). Det kan däremot vara kinkigt vilken webbläsare man använder. Nackdelen är att kommunikationen mellan användarens dator och webbservern kan bli omfattande och tidskrävande. Det löser man genom att skriva programmen så att en stor del av programmet kan köras utan kom­mu­ni­ka­tion med webbservern. Läs också om Ajax. –På 2010-talet har införandet av HTML5 gjort att beteckningen rich internet application har blivit överspelad.

[webbpublicering] [ändrad 12 november 2019]

rik text

(rich text) – formaterad text, typo­graferad text – text som har fram­ställts med dator, och som inne­håller instruktioner om textens grafiska utförande. Rik text innehåller dolda instruktioner om sådant som typsnitt, rubriker i olika tecken­stor­lek, kursiv och halvfet stil. Detta till skillnad från ren text, som enbart inne­håller bok­stäver och andra skriv­tecken. – Se också rich text format.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]

rich punctuation

rik interpunktion, hellre full­ständig interpunktion – användning av alla skiljetecken som förekommer i klassisk typografi, inte bara de som finns på datorns tangent­­bord. – Några skiljetecken som inte finns på tangentbordet, men som används i full­­ständig interpunktion, är riktiga citattecken, riktiga apostrofer och tankstreck. Dessa tecken finns visserligen i persondatorernas teckenuppsättning, men de kan vara svåra att hitta och skriva.

[tecken] [ändrad 15 augusti 2019]

rika medier

(rich media) – även: avancerade medier – kombinationer av text, bild, ljud och video, i synnerhet i reklam på internet. I grund och botten samma sak som multimedier. – Uttrycket rich media myntades på 1990‑talet av Suzanne Brisendine (länk), då på Intel. – Se också rik.

[ljud och bild] [ändrad 12 november 2019]

Rich communication services

(RCS) – en mer mångsidig ersättning för SMS i mobiltelefoner. RCS ger möjlig­het till filöverföring, överföring av bilder, gruppchatt, videosamtal och internettelefoni. Ett syftet kan sägas vara att mobiloperatörerna själva ska erbjuda och ta betalt för sådana tjänster av abonnenterna i stället för att kunderna använder Skype och andra tjänster. – RCS marknadsförs sedan 2011, en tid under namnet Joyn†. (Kallades först för Rich communication suite.) – RCS har fastställts av bransch­orga­ni­sa­tionen GSMA, se GSMA:s webbsidor.

[mobilt] [ändrad 18 augusti 2019]

rich text format

(RTF) – ett standardformat för rik text, alltså text som visas på bildskärm i grafiskt ut­förande. – Typ­snitt, tecken­stor­lek, halvfet och kursiv text, radlängd, margi­naler och annat visas som i original­­et, även när man öppnar dokumentet i en annan ord­behand­lare eller liknande pro­gram än det som det skrevs i (förutsatt att programmet klarar RTF‑filer). – Rich text format ut­­veck­lades 1987 av Micro­­soft, och det anammades av många andra program­­företag. Sedan 2008 vidareutvecklar Microsoft inte rich text format, och det ingår inte i senare versioner av Microsofts program. Den sista versionen hade nummer 1.9.1.

[filformat] [typografi] [ändrad 19 juli 2022]