rich internet application

(förkortas RIA) – avancerat internetprogram, avancerad internetapplikationwebbaserat program med funktioner som inte skulle gå att utföra i en webbläsare av äldre typ (från 1990-talet). Sådana funktioner är rörliga bilder, ljud och möjligheten att fortsätta att använda programmet om internet­anslut­ningen bryts (jobba offline eller asynkront). Kräver ofta att insticks­program installeras i webbläsaren. I vissa fall krävs en speciell webbklient i stället för en vanlig webbläsare. Avancerade internetapplikationer är ett viktigt inslag i webb 2.0. – Användaren startar programmet från pro­grammets webbsida. Fördelen är att sådana program (åtminstone i princip) fungerar oberoende av användarens datortyp och operativsystem (PC, Mac, Linux). Det kan däremot vara kinkigt vilken webbläsare man använder. Nackdelen är att kommunikationen mellan användarens dator och webbservern kan bli omfattande och tidskrävande. Det löser man genom att skriva programmen så att en stor del av programmet kan köras utan kom­mu­ni­ka­tion med webbservern. Läs också om Ajax. –På 2010-talet har införandet av HTML5 gjort att beteckningen rich internet application har blivit överspelad.

[webbpublicering] [ändrad 12 november 2019]