roll

det att en farkost som rör sig rakt framåt gungar åt höger eller vänster. Termen används i motsvarande betydelse i dator­grafik, datoranimeringar och robotik. På svenska: rullning, om flyg­plan: roll: flyg­planet rollar. – Se också pitch (stigning) och yaw (girning).

[datoranimering] [ändrad 13 november 2018]