pitch

  1. – det att en farkost som rör sig rakt framåt ändrar rörelseriktning uppåt eller neråt. På svenska: lutning, stigning eller bara stig; om flygplan: looping. Om fartyg: stampning. – Termen används i motsvarande betydelse i datorgrafik, datoranimeringar och robotik. Fler betydelser och motsvarande svensk term finns i Rikstermbanken: länk. – Se också roll (rullning) och yaw (gir);
  2. – sales pitchför­säljnings­argument, säljar­plädering;
  3. – dot pitch – se punkttäthet.
  4. pitch kan också betyda tonhöjd, gehör (absolute pitch eller perfect pitch – absolut gehör); även: tjära. – Pitch scaling och pitch stretching – se time stretching;

[datoranimering] [robotar] [språktips] [transporter] [ändrad 29 november 2018]