platsbaserad accesskontroll

i it-säkerhet: reglering av användarens möjlighet att komma åt viss information utgående från var hon befinner sig. – Detta kan användas både för att försvåra dataintrång och annat missbruk av it-system, men också för att under­lätta legitimt arbete. – An­vänd­a­rens plats kan fast­ställas på olika sätt: med GPS, med hjälp av wi‑fi eller med annan teknik som bara fungerar om an­vänd­aren befinner sig i ett bestämt område. Systemet kan också fastställa att användaren inte befinner sig på en viss plats och utgå från det. – Plats­baserad accesskontroll gör det svårare, men inte omöjligt, för utomstå­ende att göra dataintrång, eftersom de van­ligt­vis inte är på rätt plats. Det kan göra det omöjligt att komma åt information genom en stulen mobil­tele­fon eller dator, även om man har rätt lösen­ord. Och det kan under­lätta arbetet genom att förse anställda, till exempel på sjukhus, med relevant information beroende på var de befinner sig. – På engelska: location-based access control, för­kortat lbac. – Se också an­vändar­styrd accesskontroll, enhetsbaserad access­kon­troll, regelstyrd accesskontroll och roll­baserad access­kon­troll.

[it-säkerhet] [ändrad 10 november 2018]