enhetsbaserad accesskontroll

i it-säkerhet: det att en användare kommer åt bestämda resurser i ett nätverk enbart om hon efterfrågar den från en godkänd dator, smart mobil eller surfplatta. Enheten kan identifieras av sin MAC‑adress eller av ett installerat program. Syftet är att göra det så svårt som möjligt för utomstående att begå dataintrång. – På engelska: device-based access control, förkortat DBAC. – Läs också om användarstyrd accesskontroll, platsbaserad accesskontroll, regelstyrd accesskontroll och rollbaserad accesskontroll.

[åtkomst] [ändrad 2 juni 2021]