rwx

read, write, execute – de tre rättigheter som är standard för filer (inklusive program) och filkatalog i Unix:

  • – Read anger vem eller vilka som får öppna filen och läsa eller visa den, men inte ändra i den;
  • – Write anger vem eller vilka som får ändra i filen eller radera den;
  • – Execute anger vem eller vilka som får köra (exekvera) filen (alltså en programfil).

– Observera att rättigheterna är inställningar hos filerna. Det är inte användarna som har rättigheter. Däremot bestämmer rättigheterna vad användare och grupper av användare får göra med filerna. Om varken r-, w- eller x-rättig­het omfattar dig kommer du inte åt filen alls. – Rättig­heter eller tillstånd gäller också för fil­kataloger. Read-rättighet till en katalog anger vem eller vilka som får läsa katalogen – och inget mer. Write-rättighet anger vem eller vilka som får ändra i katalogen, vilket innebär att de kan lägga till och ta bort filer. För att du ska kunna öppna filer från katalogen eller söka i katalogen med sök­program filens execute-rättighet omfatta dig. Att en viss rättighet i katalogen omfattar dig rättighet innebär nämligen inte med nödvändighet att de enskilda filernas rättigheter också omfattar dig. Det kan också vara omvänt: man kan få läsa, ändra eller köra en fil, men man får inte se katalogen som filen finns i. – Rättigheterna rwx delas ut på tre nivåer: för filens eller katalogens ägare, för ägarens grupp och för alla användare.

[it-säkerhet]