rwx

read, write, execute – de tre rättigheter som är standard för filer (inklusive program) och filkataloger i Unix:

  • – Read anger vem eller vilka som får öppna filen och läsa eller visa den, men som inte får ändra i den;
  • – Write anger vem eller vilka som får ändra i filen eller radera den;
  • – Execute anger vem eller vilka som får köra (exekvera) filen (alltså en programfil).

– Observera att rättigheterna är inställningar hos filerna. Det är inte användarna som har rättigheter (de har behörigheter). Däremot bestämmer rättigheterna vad användare och grupper av användare får göra med filerna. Om varken r-, w- eller x-rättig­het tillkommer dig kommer du inte åt filen alls. Du kan inte ens ta reda på om den finns. – Rättig­heter eller tillstånd gäller också för fil­kataloger. Read-rättighet till en katalog anger vem eller vilka som får läsa katalogen – och inget mer. Write-rättighet anger vem eller vilka som får ändra i katalogen, vilket innebär att de kan lägga till och ta bort filer. För att du ska kunna öppna filer från katalogen eller söka i katalogen med sökprogram måste filens execute‑rättighet gälla för dig. Att en viss rättighet i katalogen omfattar dig rättighet innebär nämligen inte med nödvändighet att de enskilda filernas rättigheter också omfattar dig. Det kan också vara omvänt: man kan få läsa, ändra eller köra en fil, men man får inte se katalogen som filen finns i. – Rättigheterna rwx delas ut på tre nivåer: för filens eller katalogens ägare, för ägarens grupp och för alla användare.

[it-säkerhet] [ändrad 5 augusti 2019]