semantisk attack

jargong för förfalskad webbsida som publiceras under ett företags eller en organisations namn i syfte att skada, angripa eller förlöjliga den. – Det är inte en attack på företagets it-system, utan en attack på företagets namn och goda rykte. Semantisk betyder här bara ”med användning av ord”. – Se också spoof.

[bluff och båg] [jargong] [opinionsbildning] [ändrad 3 december 2019]