serversideinhämtning

(server-side include, SSI) – infogande av material på en webbsida i det ögonblick en besökare efterfrågar sidan. Det material som infogas finns alltså inte i sidans källkod (sidkoden). Där finns i stället en instruktion om att materialet ska hämtas från en databas. Poängen med detta är att materialet kan bytas ut utan att man behöver ändra i sidans källkod. Instruktionen include i webbsidans HTML‑kod instruerar webbservern att hämta material (text, bild, video, ljud) som inte finns i HTML‑koden utan i en extern namngiven fil, och att infoga materialet i sidan som sedan sänds till besökaren. Det kan också vara något enkelt, som datum och klockslag. Det är ett sätt att alltid ha aktuellt material på en webbsida utan att behöva koda om den.

[webbpublicering] [ändrad 11 oktober 2018]