service data unit

(SDU) – i OSI‑modellen: en datamängd som lämnas från ett högre lager i OSI‑stacken till närmast lägre lager för behandling. – Datamängden är från början ett meddelande som är meningsfullt för slutmottagaren (nyttolast). De lägre lägren i OSI-stacken har till uppgift att kapsla in datamängden med maskinläsbar adressinformation, så att den kan skickas över nätet – se protocol data unit (PDU). Detta görs i flera steg. Man kan säga att varje lager tar emot SDU:er och lämnar ifrån sig dem som PDU:er. Varje lager bryr sig bara om den information som det behöver för att utföra sin uppgift och behandlar resten som en ointressant serie ettor och nollor. Varje lager lämnar SDU:er till närmast lägre lager för behandling tills processen når det fysiska lagret, som skickar iväg meddelandet till mottagaren. Hos mottagaren går sedan meddelandet i omvänd riktning, alltså nerifrån och upp, i OSI-stacken. Varje lager hos mottagaren läser de uppgifter som dess motpart hos avsändaren har lagt till och använder dem för att skicka meddelandet uppåt till närmast högre lager. Slutmålet är en applikation som kan visa innehållet för en mänsklig mottagare. (Eller styra en datorstyrd process.) – Jämför med papperspost med stadier som brevskrivande, kuvertering, adressering, frankering, postande, postens sortering i säckar, säckarnas fördelning på järnvägsvagnar till olika orter, och vid säckens ankomst till adressatens ort samma steg i omvänd ordning tills mottagaren sprättar upp kuvertet och läser brevet. Den som sätter på frimärket behöver inte veta vad som står i brevet. Den som lägger brevet i en postsäck behöver läsa postnumret, men inte mottagarens namn.

[osi] [20 februari 2021]