skift

  1. (shift) – växling mellan små och stora bokstäver på tangentbordet. Tangenten för skift brukar vara märkt med tecknet ⇧ ;
  2. skifte – se escape.