escape

i datorteknik: avbrott, eller skifte; som verb: avbryta för, undanta:

  1. Esc-tangenten på tangentbordet är till för att användaren ska kunna stoppa en program­körning. Det gör man när programmet har fastnat i en slinga, alltså går och går utan att bli färdigt. Det är en kvarleva från äldre tangent­bord och fungerar sällan i nyare program. (I stället brukar man använda tangent­kombi­na­tionen ctrl-alt-delete.) – Esc-tangenten är ibland märkt med tecknet ⎋ ;
  2. – i en del program kan man använda Esc-tangenten för att avbryta, alltså att stänga aktiva fönster och backa ut ur ett på­gå­ende jobb;
  3. – i programmering betyder instruk­tionen escape att det kommer ett skifte mellan program­kod och text skriven i natur­ligt språk för människor (alltså kom­men­tarer till koden). Eftersom både text och program­kod skrivs med tangent­bordet behövs ett sätt att markera vad som är vad. En escape sequence anger att de tecken som följer är in­struk­tioner, inte text. I ASCII‑tabellen finns en escape character (avbrotts­tecken, skiftes­tecken), tecken nummer 27, som har denna funktion. Escape a charactercitera ett tecken, avbryta för ett tecken, undanta ett tecken – alltså: markera att tecknet ska skrivas som det är, inte tolkas som del av program­kod. – Se också utkommen­tera;
  4. – när man formulerar sökvillkor vid sökningar på webben eller i data­baser används skiftes­tecken ibland för att ange att tecken som * och ? ska tolkas som vanliga tecken, citeras, inte tolkas som joker­tecken.

– Utanför datateknik betyder escape oftast flykt, rymning. I fysik talar man om escape velocity, flykt­hastig­het – den hastig­het som en rymd­farkost måste ha för att kunna lämna jordens gravi­ta­tions­fält.

[användargränssnitt] [programmering] [sökmotorer] [sökningar] [tangentbord] [ändrad 9 april 2018]